top of page

Prijzen & Betaling

Wekelijkse huurperiode van zaterdag tot zaterdag, Weekend mogelijk (behalve hoogseizoen en schoolvakanties)


Prijzen zijn inclusief:
– Verhuur van de woning met alle benodigde apparatuur
– Lakens (bedden niet opgemaakt bij aankomst), 1 set handdoeken per persoon en theedoeken
– Water, gas, elektriciteit, verwarming en hout.
– Onbeperkt toegang tot het zwembad en de tuin
- Internet toegang


Onze prijzen zijn exclusief:
– Toeristenbelasting niet inbegrepen in onze tarieven
– Waarborg: Op de dag van aankomst te betalen & te recupereren in de week na uw vertrek

– Eindschoonmaak

Overige diensten / Extra's:
– Huur strandlakens
 

Hoe te boeken

We vragen een aanbetaling van 30% bij de reservering, het saldo is 1 maand voor aankomst.

Via bankoverschrijiving

Algemene Voorwaarden Seizoensverhuur

 

1. Overhandiging van de sleutels

De verhuurder overhandigt de huurder de sleutels van de woning bij het betreden van het domein.

De huurder zal de verhuurder op de hoogte houden wanneer hij later aan komt.

De huurder verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de accommodatie op de laatste dag van de huurperiode vóór 10u00 te verlaten en om de sleutels aan de verhuurder terug te bezorgen.

 

2. Waarborg

In geval van een niet-conforme inventarisatie door schade aan de eigendom en/of schade of verlies van meubels, toebehoren en/of voorwerpen, wordt de waarborg terugbetaald aan de huurder binnen een termijn van maximum één maand na zijn vertrek, na aftrek van het bedrag dat de schade en/of het verlies dekt aan de eigendom, het meubilair, toebehoren en de voorwerpen, alsook het verlies van sleutels.

Indien de waarborg onvoldoende is, verbindt de huurder zich ertoe om de volledige kosten te vergoeden op eenvoudige vraag.

 

3. Plaatsbeschrijving en inventarisatie

Als de plaatsbeschrijving en de inventarisatie bij aankomst enkel door de verhuurder worden uitgevoerd en aan de huurder bij zijn intrek in de woning worden overgemaakt, kunnen deze door de huurder worden betwist binnen een termijn van 48 uur na zijn intrek in de eigendom. Indien de huurder de door de verhuurder opgestelde plaatsbeschrijving en inventarisatie die meegedeeld zijn aan de huurder bij zijn intrek in de woning, niet binnen de termijn van 48 uur betwist, worden zij geacht te zijn aanvaard door de huurder.

Bij gebreke van een plaatsbeschrijving en/of inventarisatie op het einde van de huurtermijn, of indien de huurder alleen een plaatsbeschrijving en/of een inventarisatie op het einde van de huurperiode uitvoert, zal de afwezigheid van een betwisting door de verhuurder, binnen een termijn van 48 uur volgend op het einde van de huurperiode, overeenkomen met een teruggave van de woning in goede staat en/of complete inventarisatie.

 

4. Overdracht en onderverhuring

Het huidig huurcontract wordt intuitu personae gesloten ten gunste van de enige huurder, geïdentificeerd in de Hoofding van onderhavig contract.

Elke overdracht van onderhavige huurovereenkomst, elke gehele of gedeeltelijke onderverhuring, elke terbeschikkingstelling, zelfs gratis, is strikt verboden. De huurder mag de woning niet ter beschikking stellen, zelfs niet gratis en/of door uitlening, aan een persoon buiten zijn huishouding.

 

5. Verplichtingen en aansprakelijkheden

- De huurder zal het goed enkel als particulier bewonen, waarbij de uitoefening van elk beroep verboden is. De huurder erkent dat de eigendom die het onderwerp is van onderhavig huurcontract hem enkel wordt verhuurd als vakantieverblijf. Hij erkent uitdrukkelijk dat hij een hoofdverblijfplaats heeft en dat hij zijn hoofdverblijfplaats zal behouden voor de volledige duur van de huurperiode. Het verlies van de hoofdverblijfplaats zonder dat deze wordt vervangen, zal leiden tot de ontbinding van onderhavig contract volgens de voorwaarden die bepaald zijn in clausule 7.

- De huurder zal een Multi-risico verzekering afsluiten om zich te beschermen tegen huurrisico's (zoals waterschade, brand).

- De huurder is verantwoordelijk voor alle schade of verlies die zich tijdens de duur van het huurcontract kunnen voordoen in of aan de eigendom waarvan hij het exclusieve gebruik heeft.

-  De huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van het zwembad. Kinderen onder 16 jaar worden enkel toegelaten in het zwembadgedeelte onder toezicht van een volwassene.

- De huurder zal het gehuurde pand onderhouden en terug bezorgen in goede en nette staat van onderhoud aan het einde van het contract. Indien er voorwerpen - die deel uitmaken van de inventarisatie - gebroken of beschadigd zijn, zal de verhuurder aanspraak kunnen maken op hun vervangingswaarde.

- De huurder zal elke overlast die de buren kan storen vermijden, in het bijzonder overlast met betrekking tot geluid van muziek, radio, televisie en andere apparaten.

- Er kunnen zich onvoorziene situaties voordoen tijdens de huurperiode zoals bijvoorbeeld overlast door insecten, stroomonderbrekingen, burenhinder, wegenwerken of sluitingen van bezienswaardigheden of shops.

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor dergelijke onvoorziene omstandigheden.

- De huurder kan geen enkel verhaal uitoefenen tegen de verhuurder in geval van diefstal of beschadiging binnen of aan het gehuurde pand.

- De huurder zal het maximum aantal personen die het gehuurde goed mogen betreden, respecteren, overeenkomstig het contract. Het is verboden om tenten of caravans of gelijkaardige accommodaties te plaatsen op de eigendom.

- De huurder zal zich niet verzetten tegen de bezichtiging van de gebouwen indien de verhuurder of zijn vertegenwoordiger daarom verzoeken.

- Roken is niet toegelaten in de woning. Asbakken worden wel ter beschikking gesteld om buiten te roken.

- De eigendom is uitgerust met een free Wifi internet connectie. Deze kan echter door omstandigheden uitvallen of instabiel zijn. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het uitvallen of instabiel zijn van de internet connectie.

- Dieren worden niet toegelaten in de gehuurde gebouwen zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van de verhuurder. Dieren mogen nooit in het zwembad. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor enige gevolgen omdat dieren toegelaten worden in de eigendom.

- Het laden van elektrische wagens is niet toegestaan tenzij mits uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van de verhuurder en mits een bijkomende vergoeding.

- Voor het verlaten van de woning zorgt de huurder ervoor dat:

                *  Alle meubels terug op hun oorspronkelijke plaats staan.

                *  Alle toebehoren en huisraad proper zijn en op hun plaats liggen

                *  Alle vuilnisbakken leeg zijn en de afval in de afvalcontainers werd gegooid.

                * Alle beddengoed en badgoed in de bezorgde linnenzak worden verzameld (behalve de eventueel gehuurde strandlakens)

 

6. Annulering

In geval van annulering meer dan 30 dagen voor de aanvang van het contract, zal de huurder aansprakelijk zijn tot het betalen van 30 % van de huur, als schadevergoeding.

In geval van annulering minder dan 30 dagen voor de aanvang van het contract, zal de huurder aansprakelijk zijn voor de volledige huurprijs als schadebeding.

In geval van annulering door de verhuurder zal de volledige al betaalde huur worden terug betaald.

Indien er geen schriftelijke annulering is gebeurd zal de volledige huurprijs steeds verschuldigd blijven

De ondertekening van het contract is onherroepelijk bindend voor beide partijen.

 

7. Opzegging van rechtswege

In geval van een inbreuk door de huurder op één van zijn contractuele verplichtingen, wordt onderhavige huurovereenkomst van rechtswege beëindigd zonder enige teruggave. Deze beëindiging zal ingaan na een termijn van 48 uur volgend op een aanmaning per aangetekende brief of een ter plaatse afgegeven brief die zonder gevolg is gebleven.

 

8. Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van onderhavig contract doen beide partijen keuze van woonplaats op het adres van hun respectievelijke domicilie. In geval van betwisting is echter uitsluitend de rechtbank van de plaats waar de vakantiewoning zich bevindt, bevoegd. Dit contract en de gevolgen ervan zijn onderworpen aan het Franse recht.

onderworpen aan het Franse recht.

bottom of page